Herstelmethodieken

Het herstellen van een bestaande (paal)fundering is natuurlijk heel wat anders dan het maken van een fundering bij nieuwbouw. Al was het maar vanwege het simpele feit dat er bij nieuwbouw nog geen gebouw boven het hoofd ‘zweeft’ waar rekening mee moet worden gehouden!

Er is niet één oplossing of één methode

Ieder gebouw waarvan de fundering hersteld moet worden, moet eerst nauwkeurig onderzocht worden door een deskundige. Er is namelijk niet één oplossing of één juiste methode. In het ene geval kan bijvoorbeeld één enkel pand hersteld worden waar in het andere geval het hele huizenblok mee moet doen. In sommige situaties kan de fundering van buitenaf hersteld worden. In andere situaties zal men onder het gebouw zelf aan het werk moeten met stalen buispalen die telkens aan elkaar worden gelast. In het ene geval kan er beperkt geheid worden waar in het andere geval alleen gedrukt mag worden in verband met trillingsgevaar. En tot slot maakt de ene opdrachtgever tevens gebruik van de situatie om een kelder aan te leggen of een uitbouw te plaatsen waar de andere opdrachtgever het toch maar bij de fundering houdt.

De Betonhoeve neemt het geregel van u over.

Ongeacht de herstelsituatie en de toe te passen methodiek is de opdrachtgever bij De Betonhoeve altijd aan het juiste adres. Wij kunnen het onmogelijke mogelijk maken!

Naast het vakkundig herstellen van de fundering, het bouwen van degelijke kelders of het zetten van een aanbouw, kan De Betonhoeve bovendien de projectcoördinatie geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Dat bespaart u heel wat geregel met constructeurs, sonderingsbedrijven, milieukundige bureaus en gemeentelijke afdelingen om er maar eens een paar te noemen. Aan u de keuze.