Home

Welkom bij De Betonhoeve, gespecialiseerd aannemingsbedrijf in funderingsherstel, renovaties, restauraties en verbouwingen.

Aannemingsbedrijf De Betonhoeve heeft zich toegelegd op kwalitatief en duurzaam herstel van beschadigde funderingen. Een vak apart dat de nodige deskundigheid vraagt. Daarom werken bij De Betonhoeve uitsluitend vakmensen. Betrokken medewerkers, die weten waar ze mee bezig zijn. Met zorg en aandacht. Van vooronderzoek tot constructiewerk, van vlechtwerk tot staalbouw, van uitvoering tot oplevering. Dat is de reden waarom zowel opdrachtgevers als ingenieur bureaus met De Betonhoeve willen samenwerken.

Hoe werkt De Betonhoeve?

Als specialist in funderingsherstel beseft De Betonhoeve maar al te goed wat het voor de bewoners of gebruikers van een pand betekent om een fundering in verantwoorde staat terug te brengen. Bouwkundige tekeningen en de staat waarin het pand verkeert, zijn daarbij bepalend voor de wijze waarop de werkzaamheden worden aangepakt.
Omdat de oorzaken voor funderingsherstel nogal uiteenlopen, is het niet mogelijk om op voorhand één uniforme aanpak voor te leggen. Funderingsonderzoek is daarbij een van de mogelijkheden om een juiste diagnose te stellen. Als daaruit blijkt dat funderingsherstel nodig is, kan een realistisch en verantwoord funderingsherstelplan worden gemaakt. In het ene geval betekent dit bijvoorbeeld dat het pand gewoon in gebruik kan blijven tijdens de bouwwerkzaamheden. In het andere geval is het voor beide partijen efficiënter als de gebruikers van het pand tijdelijk elders onderdak zoeken. In alle gevallen echter, probeert De Betonhoeve zo adequaat en netjes mogelijk te werken zodat de bouwoverlast tot een aanvaardbaar minimum wordt beperkt. Daar staat De Betonhoeve om bekend.